HK-STAFETTEN – synliggør, hvad vi laver, og hvad vi kan!

Standard

Formål:
Vil du være med til at synliggøre den mangfoldighed af opgaver og funktioner, som varetages af HK’erne på de offentlige arbejdspladser. HK’ere er vigtige brikker i velfærdssystemet. Det skal synliggøres, at når der spares på HK’erne, har det konsekvenser. Opgaverne forsvinder ikke, men skal løses af andre faggrupper. Det er dyrt, dumt og fratager andre faggrupper muligheden for at udføre det arbejde, de er uddannet til, på en tilfredsstillende måde. Det handler om de rette hænder til de rette opgaver – for at sikre velfærden og de offentlige ydelser.

Hashtag:
Brug meget gerne dette hashtag: #envigtigdelafvelfærden

Hvordan?
Lav et Facebook-opslag om dig selv eller din kollega. Suppler med et billede eller meget gerne en lille film. Brug følgende til inspiration for opslaget:

”Jeg er HK’er, og jeg hedder ….. Hver dag gør jeg en forskel som ….. (fx HR-medarbejder). Jeg er en vigtig del af velfærden, og hvis jeg ikke var her, så ville ….. (fx du ikke få din løn, patienten ikke få….. eller ledige ikke …..) Det skal vi alle huske, når der er debat om velfærden. Hvilken forskel gør du hver dag?”

Tekst på opslag:
En HK’er en vigtig del af velfærden, lyt med her. Er du også HK’er? Så vær med til at sprede budskabet, lav en video eller læg et foto op. #envigtigdelafvelfærden

Aktører:
Bestyrelser og tillidsrepræsentanter er de vigtigste aktører i forhold til stafetten. Deres rolle bliver bl.a. at få medlemmerne til at være med på idéen. Historier deles via de sociale medier. HK Stat Sjælland har en lukket side for medlemmer, hvorfra budskabet bl.a. deles. Vi starter fx med en historie fra RUC, så går stafetten videre til Køge Sygehus og så til Slagelse Jobcenter. Det er håbet, at vores medlemmer helt af egen drift spreder budskabet på Facebook, Instagram og måske Twitter og LinkedIn. Del meget gerne opslag på din egen profil eller send din fortælling til en af formændene, så deler vi budskabet.

Opstart:
Hurtigst muligt.

Lønforhandlinger 2019

Standard

Nu er der fuld gang i de årlige lønforhandlinger. Nogle steder har vi gennemført forhandlinger, hvor resultatet har været nogenlunde tilfredsstillende.
Der udestår stadigvæk flere forhandlinger, men dem får vi på plads inden sommerferien. Der vil dog være en enkelt afdeling, som først bliver forhandlet efter sommerferien.

Generalforsamling

Standard

HK klubben afvikler generalforsamling den 26. marts 2019, kl. 16:15 på Krebshuset, Ringstedvej 87, Sorø.

Forslag til HK-klubben skal være Gunhild i hænde, via mail gkc@regionsjaelland.dk, senest mandag den 18. marts 2019.

Efter generalforsamlingen vil der være spisning – dog kun ved forud tilmelding.
Tilmelding skal ske til Gunhild på gkc@regionsjaelland.dk senest mandag den 18. marts.

Ved generalforsamlingen deltager gæster fra HK Sjælland.  Næstformanden for HK Sjælland Kommunal Ulla Bendorff vil fortælle lidt om bestyrelsens arbejde og Estrid Husen vil fortælle om sit arbejde som afdelingsformand for hele HK Sjælland. Hun vil også komme lidt ind på den Fælles Hovedorganisation.

Se generalforsamlingens dagsorden her: Generalforsamling – indkaldelse 2019

HK klubbens organisationsprocent pr. 23. januar 2019

Standard
Områder   Antal mulige Medlemmer Ikke medlemmer %
Koncern HR 91 64 26 70,3
Primær sundhed 21 17 4 81,0
Koncern IT 195 109 86 55,9
Intern Kontrolenhed 4 3 1 75,0
Ledelsessekretariatet 10 6 4 60,0
Koncern Service 16 10 6 62,5
Kvalitet og Udvikling 21 16 5 76,2
Produktion, Forskning og Innovation 15 6 9 40,0
Koncern Økonomi 66 47 19 71,2
Regional Udvikling 12 11 1 91,7
Socialområdet 4 2 2 50,0
Elever 12 9 3 75,0
Totalt 467 300 166 64,2

Standard

 

 

 

2019 bliver også et år, hvor der sker forandringer på det administrative område.
Fra årsskiftet blev der etableret to nye enheder.
Enheden for Sundhedsstrategiske planlægning er blevet til af dele af det tidligere Kvalitet og Udvikling.
Enheden for Det nære Sundhedsvæsen er blevet til af dele fra det tidligere Kvalitet og Udvikling og det der tidligere var Primær Sundhed.

Ligeledes sker der forandring i Koncern Service og Koncern Økonomi. Dette vil ske til sommer.

Der vil også her i januar måned blive anmodet om den årlige lønforhandling. Der kommer yderligere informationer ud om det senere.

Som sædvanlig skal der også være klubgeneralforsamling, som vi planlægger med i starten af marts måned.

Derudover vil der også komme medlemsarrangementer, som vi håber der vil være stor tilslutning til. Dette vil du høre mere om, når vi har datoerne på plads.

Vi tillidsrepræsentanter glæder os til at se jer til de kommende arrangementer.

Manglende økonomisk råderum for 2018

Standard

Tillidsrepræsentanterne i Region Sjælland har modtaget skrivelse af 17. august 2018 fra administrerende direktør Per Bennetsen.

Skrivelsen indeholder en tilkendegivelse af, at (….) ”der ikke vil være økonomisk råderum i Region Sjælland til at gennemføre forhandlinger om lokal løn i den resterende del af 2018”

Dette har vi som tillidsrepræsentanter taget alvorligt og har fremsendt følgende skrivelse til administrerende direktør Per Bennetsen og MED-Hovedudvalget. Brevet kan læses her

De faglige organisationer har også modtaget samme skrivelse. Forhandlingsfællesskabet har sendt brev til regionens formand Heino Knudsen. Brevet kan læses her
De har ligeledes sendt bekymringsskrivelse til Danske Regioner. Brevet kan læses her

klubbens sommertur

Standard

Årets sommertur gik til Herlufsholm Kostskole, hvor grundskoleleder Anne-Louise Boelsmann viste os rundt på skolen.
I den gamle klostergård fik vi skolens historie.
Herlufsholm Skole blev stiftet af Birgitte Gøye den 23. maj 1565 som en skole for adelige og ærlige mænds børn. Således skulle skolen rette sig til både børn af adelen, men også til de børn, der havde lyst og evner til lærdom og dannelse.

Herefter blev vi vist rundt på skolen hvor vi blandt andet så en spisesal, festsal, forstanderens lejlighed, sovesale både gamle og nye, samt skolens imponerende udendørs idrætsanlæg.
Hele rundvisningen gav et godt billede af at være tilbage i en anden tid, hvor respekt og dannelse er i højsædet.
Desuden har Herlufsholm sit eget sygehus og helt ”eget sprog”.

Her er en lille række eksempler på det herlovianske sprog:
Sus (sygehus), Svælling (svaneælling), Skorpe: (person fra herlufsholm), Speuer (salt og peber), Heis (rektor), Valen (vaskesalen), Fysikum (Fysiklokalet), Setter (servietter), Søj (syltetøj), Kadet (Kødfad).
Det giver skolen sit særpræg og set udefra, virker den som et helt lille samfund for sig selv.

I dag huser Herlufsholm elever fra 6. klasse til gymnasiets 3.g.
Eleverne, som kan være dagelever og kostelever, kommer fra lokalområdet, det videre Danmark eller fra deres hjem i udlandet for at tage en faglig stærk uddannelse på skolen.
Efter rundvisningen tog vi på restaurant Ilden i Næstved og fik god mad og en hyggelig snak.