Kompetanceprofiler

Standard

Kompetenceprofiler

Fagenes udvikling sker løbende og som medarbejdere, skal vi være på forkant med udviklingen. Det handler om vores arbejdspladser og varetagelse af arbejdsopgaver. Du kan læse mere på HK’s hjemmeside, hvor de forskellige kompetenceprofiler viser kompetencer, der knytter sig til bestemte opgaver. HK har lavet kompetenceprofiler for forskellige typer jobs – og der kommer løbende flere.

Læs mere om kompetenceprofiler her

HK Sjællands generalforsamling

Standard

Der var stor fremmøde, da HK Sjælland afviklede deres generalforsamling den 26. februar 2018. Det var en generalforsamling, hvor vi sagde farvel til næstformanden og sektormedlem, som havde valgt at stoppe arbejdet i sektorbestyrelsen.

Det var også en generalforsamling, hvor der var kampvalg til de forskellige poster.

Tillids- og fællestillidsrepræsentanten Gunhild Krogager Carlsson blev genvalgt for en 2-årlig periode.

HK Sjællands referat fra generalforsamlingen 2018.

Hemmelighedskræmmeri

Standard

Den 6. marts har HK Kommunals formand Bodil Otto været i Forligsinstitutionen, hvor forhandlingerne nu foregår. Her har forhandlerne mødepligt. Det er faktisk et lovbrud at blive væk, når man bliver indkaldt.

Møderne foregår bag lukkede døre. Og de må ikke fortælle noget fra disse møder. Faktisk risikerer Bodil Otto op til tre måneder bag tremmer, hvis hun pipper det mindste om, hvilke ord der bliver ytret bag institutionens tykke mure på Sankt Annæ Plads. Hun må ikke engang sige, om stemningen i drøftelserne er god.

De rigide regler fremgår af “Forligsmandsloven”. Når man læser den igennem, er det tydeligt, at der er tale om en ældre institution. Ord som “befrygte”, “forsæde” og “afæske” er det nok de færreste, der bruger i deres tweets eller chats.

Det pudsige ved, at vi siger “forligsmanden” er, at hun er en kvinde. Til trods for det, må hun ikke kaldes “forligskvinde”. Dette står også i loven.

OK 18 Varsling om konflikt

Standard

Den 2. marts kom der fra HK Kommunals sektorbestyrelse varsling om konflikt for knap 6000 medlemmer i kommuner og regioner.

I Region Sjælland på det administrative og IT område er det Koncern IT, som blev udtaget til konflikt.

På nuværende tidspunkt er det uvist om regionen vil benytte retten til at lockout.

Følg med her

HK klubbens organisationsprocent opgjort den 19. januar 2018

Standard
Organiseringsgrad-  HK klubben Regionshuset 19. januar 2018
Områder   Antal mulige Medlemmer Ikke medlemmer %
Koncern HR 90 68 22 75,6
Koncern IT 217 113 104 52,1
Regional Udvikling 15 15 0 100,0
Kontrolenheden 3 2 1 66,7
Koncern Produktion, Innovation og Forskning 7 3 4 42,9
Ledelsessekretariatet og Kommunikation 8 8 0 100,0
Primær Sundhed 15 9 6 60,0
Koncern Service 22 10 12 45,5
Koncern Økonomi 63 53 10 84,1
Kvalitet og Udvikling 19 13 6 68,4
Socialområdet 4 2 2 50,0
Elever 12 12 0 100,0
Opgjort pr 19. januar 2018
Totalt 475 308 167 64,8

Guide om arbejdsvilkår

Standard

Danske Regioner har i samarbejde med KL, FOA, 3F og Forhandlingsfællesskabet udgivet denne guide om arbejdsvilkår kort fortalt.
Guiden skal give et nemt og hurtigt overblik over overenskomster og aftaler. Herunder er bl.a. ferie, lønseddel, barsel mv. beskrevet.
Guidens formål er at styrke medarbejderens kendskab til rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet. Guiden er generel, men der har været særligt fokus på ansatte inden for FOA’s og 3F’s områder. Pjecen kan i øvrigt være relevant for andre områder.

Find pjecen her Guide til arbejdsvilkår