Klar til OK18

Standard

Materialet omkring OK18 er nu klar til uddeling.
De første medlemmer får det udleveret i morgen tidlig (onsdag den 13. september) sammen med en kop morgenkaffe og en croissant ved indgangen til Regionshuset i Sorø fra kl. 07.45-09.00.

Der bliver ligeledes et “Gå hjem-møde” i Næstved om OK18. Det foregår også onsdag den 13. september mellem 15 og 16 i foredragssalen på CLP.

Det første materiale omkring OK18 er pakket og klar til udlevering.

 

Dejlig tur på Karrebæk Fjord

Standard


HK Klubbens sommertur gik i år med det gode skib ”Friheden” fra Karrebæksminde til Næstved Havn og retur på den smukke fjord.
På ”hjemturen” gik vejen forbi det godt 600 år gamle Gavnø Slot, der har været i familien Reedtz-Thott eje lige så længe.
I dag er det hofjægermester, baron Otto Reedtz-Thott og hofjægermesterinde, advokat, baronesse Helle Reedtz- Thott, der sammen med deres tre børn residerer på det smukke slot, hvor der foregår en masse aktiviteter for besøgende.

Fra Gavnø gik turen videre mod Karrebæksminde. Undervejs blev der serveret en anretning bestående af røget laks og salat.
Vejret var så fint, at vi efter maden, igen kunne gå udendørs og drikke kaffen.
Alle var enige om, at det havde været en dejlig sejltur.

HK klubbens organisationsprocent opgjort den 31. januar 2017

Standard
Område   Antal mulige Medlemmer Ikke medlemmer %
Primær Sundhed 22 14 8 63,6
Regional Udvikling 18 14 4 77,8
Produktion, Forskning og Innovation 8 2 6 25,0
Ledelsessekretariat og Kommunikation 11 8 3 72,7
Kvalitet og Udvikling 20 11 9 55,0
Socialområdet 4 2 2 50,0
Koncern Økonomi 71 49 22 69,0
Koncern HR 87 61 26 70,1
Koncern IT 206 102 104 49,5
Elever 10 6 4 60,0
Opgjort 31. januar 2017
Totalt 457 269 188 58,8

PKA møde

Standard
HK Klubben kunne melde "Alt udsolgt" til PKA-mødet på Støvlet Katrine.

HK Klubben kunne melde “Alt udsolgt” til PKA-mødet på Støvlet Katrine.

HK Klubben havde inviteret til møde om din pension på Støvlet Katrine, og det blev noget at et tilløbsstykke. De 60 pladser vi havde til rådighed blev hurtigt besat, og vi havde derudover en venteliste.
Det var dejligt at se en masse nye ansigter til vores arrangement.

De to repræsentanter fra PKA formidlede det lidt tørre stof på en frisk og levende måde, så det var nemmere at fordøje.
Der var mange gode spørgsmål og svar, der gjorde os alle klogere på vores pension.

Arrangementet sluttede med en lækker middag.