Den synlige tillidsrepræsentant

Klubbens tillidsrepræsentanter deltager i et uddannelsesforløb med titlen ”Den synlige tillidsrepræsentant” over tre moduler.

HK Kommunal Sjælland ønsker at styrke tillidsrepræsentantens synlighed og evne til at sætte sig selv i spil. Vi skal være nærværende og møde medlemmerne i øjenhøjde – ikke bare som fagperson også med personlighed.

På uddannelsens første modul skal vi arbejde med at blive synlige og lave vores egen personlige fortælling, som skal være et af de værktøjer vi skal gøre brug i det daglige arbejde.

Anden modul kommer til at handle om, hvilke erfaringer vi har gjort os, efter vi har arbejdet med fortællingen hjemme på arbejdspladsen og hvordan bygger vi videre på den.

Ved sidste modul er det målet, at vi har en klar fortælling, som kan fortælles i sin helhed eller i brudstykker, som situationen nu byder sig.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Den synlige tillidsrepræsentant

Velkommen til de nye elever

Den 1. september startede der seks nye elever. HK klubben ønsker dem velkommen.

Derudover starter der endnu fire elever den 1. november. Dem ønsker vi også velkommen til.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Velkommen til de nye elever

Reception for eleverne

Den 30. august ønskede HK klubben anden års eleverne tillykke med deres uddannelse. Det var en flot reception med gode taler.

Vi ønsker dem held og lykke ud i arbejdslivet.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Reception for eleverne

Sensommertur til Herlufsholm Kostskole

Interessen for at komme med på en overbygningstur til Herlufsholm Kostskole var så stor, at klubbens arrangement i juni, hurtigt blev udsolgt. Derfor har de, der ikke var med første gang, nu muligheden for at deltage tirsdag den 17. september kl. 16:30.

Det er igen grundskoleleder Anne-Louise Boelsmand sammen med en 3. g’er, der vil fortælle om gymnasiet og lidt om dagligdagen for elever og ansatte på den traditionsrige skole.

Efter rundvisningen er der spisning kl. 18.30 på Restaurant Ilden. Menu: Grill-buffet.

I uge 34 sendes en invitation ud til medlemmerne, hvor tilmeldingen sker efter princippet ”først til mølle”.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Sensommertur til Herlufsholm Kostskole

HK-STAFETTEN – synliggør, hvad vi laver, og hvad vi kan!

Formål:
Vil du være med til at synliggøre den mangfoldighed af opgaver og funktioner, som varetages af HK’erne på de offentlige arbejdspladser. HK’ere er vigtige brikker i velfærdssystemet. Det skal synliggøres, at når der spares på HK’erne, har det konsekvenser. Opgaverne forsvinder ikke, men skal løses af andre faggrupper. Det er dyrt, dumt og fratager andre faggrupper muligheden for at udføre det arbejde, de er uddannet til, på en tilfredsstillende måde. Det handler om de rette hænder til de rette opgaver – for at sikre velfærden og de offentlige ydelser.

Hashtag:
Brug meget gerne dette hashtag: #envigtigdelafvelfærden

Hvordan?
Lav et Facebook-opslag om dig selv eller din kollega. Suppler med et billede eller meget gerne en lille film. Brug følgende til inspiration for opslaget:

”Jeg er HK’er, og jeg hedder ….. Hver dag gør jeg en forskel som ….. (fx HR-medarbejder). Jeg er en vigtig del af velfærden, og hvis jeg ikke var her, så ville ….. (fx du ikke få din løn, patienten ikke få….. eller ledige ikke …..) Det skal vi alle huske, når der er debat om velfærden. Hvilken forskel gør du hver dag?”

Tekst på opslag:
En HK’er en vigtig del af velfærden, lyt med her. Er du også HK’er? Så vær med til at sprede budskabet, lav en video eller læg et foto op. #envigtigdelafvelfærden

Aktører:
Bestyrelser og tillidsrepræsentanter er de vigtigste aktører i forhold til stafetten. Deres rolle bliver bl.a. at få medlemmerne til at være med på idéen. Historier deles via de sociale medier. HK Stat Sjælland har en lukket side for medlemmer, hvorfra budskabet bl.a. deles. Vi starter fx med en historie fra RUC, så går stafetten videre til Køge Sygehus og så til Slagelse Jobcenter. Det er håbet, at vores medlemmer helt af egen drift spreder budskabet på Facebook, Instagram og måske Twitter og LinkedIn. Del meget gerne opslag på din egen profil eller send din fortælling til en af formændene, så deler vi budskabet.

Opstart:
Hurtigst muligt.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til HK-STAFETTEN – synliggør, hvad vi laver, og hvad vi kan!

Lønforhandlinger 2019

Nu er der fuld gang i de årlige lønforhandlinger. Nogle steder har vi gennemført forhandlinger, hvor resultatet har været nogenlunde tilfredsstillende.
Der udestår stadigvæk flere forhandlinger, men dem får vi på plads inden sommerferien. Der vil dog være en enkelt afdeling, som først bliver forhandlet efter sommerferien.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Lønforhandlinger 2019

Rundvisning på Herlufsholm Kostskole

HK klubben har igen inviteret klubbens medlemmer til en rundvisning på Herlufsholm Kostskole. Denne gang skal vi høre om gymnasiet.
I løbet af kort tid blev de 30 pladser udsolgt. Vi arbejder på, at få endnu en rundvisning i september.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Rundvisning på Herlufsholm Kostskole

Generalforsamling

HK klubben afvikler generalforsamling den 26. marts 2019, kl. 16:15 på Krebshuset, Ringstedvej 87, Sorø.

Forslag til HK-klubben skal være Gunhild i hænde, via mail gkc@regionsjaelland.dk, senest mandag den 18. marts 2019.

Efter generalforsamlingen vil der være spisning – dog kun ved forud tilmelding.
Tilmelding skal ske til Gunhild på gkc@regionsjaelland.dk senest mandag den 18. marts.

Ved generalforsamlingen deltager gæster fra HK Sjælland.  Næstformanden for HK Sjælland Kommunal Ulla Bendorff vil fortælle lidt om bestyrelsens arbejde og Estrid Husen vil fortælle om sit arbejde som afdelingsformand for hele HK Sjælland. Hun vil også komme lidt ind på den Fælles Hovedorganisation.

Se generalforsamlingens dagsorden her: Generalforsamling – indkaldelse 2019

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamling

HK klubbens organisationsprocent pr. 23. januar 2019

Områder   Antal mulige Medlemmer Ikke medlemmer %
Koncern HR 91 64 26 70,3
Primær sundhed 21 17 4 81,0
Koncern IT 195 109 86 55,9
Intern Kontrolenhed 4 3 1 75,0
Ledelsessekretariatet 10 6 4 60,0
Koncern Service 16 10 6 62,5
Kvalitet og Udvikling 21 16 5 76,2
Produktion, Forskning og Innovation 15 6 9 40,0
Koncern Økonomi 66 47 19 71,2
Regional Udvikling 12 11 1 91,7
Socialområdet 4 2 2 50,0
Elever 12 9 3 75,0
Totalt 467 300 166 64,2
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til HK klubbens organisationsprocent pr. 23. januar 2019

 

 

 

2019 bliver også et år, hvor der sker forandringer på det administrative område.
Fra årsskiftet blev der etableret to nye enheder.
Enheden for Sundhedsstrategiske planlægning er blevet til af dele af det tidligere Kvalitet og Udvikling.
Enheden for Det nære Sundhedsvæsen er blevet til af dele fra det tidligere Kvalitet og Udvikling og det der tidligere var Primær Sundhed.

Ligeledes sker der forandring i Koncern Service og Koncern Økonomi. Dette vil ske til sommer.

Der vil også her i januar måned blive anmodet om den årlige lønforhandling. Der kommer yderligere informationer ud om det senere.

Som sædvanlig skal der også være klubgeneralforsamling, som vi planlægger med i starten af marts måned.

Derudover vil der også komme medlemsarrangementer, som vi håber der vil være stor tilslutning til. Dette vil du høre mere om, når vi har datoerne på plads.

Vi tillidsrepræsentanter glæder os til at se jer til de kommende arrangementer.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til