Fremtidens HK’ere

Standard

På HK Sjælland Kommunal Sektorgeneralforsamling, kom FTR  og sektormedlem Gunhild Krogager Carlsson med følgende indlæg om Fremtidens HK’ere.

Michael er inde på, i beretningen, at kernevelfærd og kernefaglighed skal være tilstede. Og det kan vi jo ikke være uenige om, men hvordan sikrer vi det i fremtiden.
Min tese er, at det gør vi ved at være dygtigere og dermed giver arbejdsgiveren muligheden for, at vælge en HKer i stedet for en evt. ACer. For at hjælpe arbejdsgiveren på vej, så skal vi tale vores fag/HK op. Det skal vi gøre både overfor ledelsen, men også overfor hinanden. Vi skal huske at fortælle hvor gode vi er til at løse vores arbejde.
Tillidsrepræsentanterne gør et rigtigt stort stykke arbejde ude på arbejdspladserne for at sikre, at ledige stillinger bliver på HKs hænder. Men de kan ikke gøre det alene. Vi som HKer skal også bakke op. Igen skal vi fortælle hvor gode vi er til opgaven.
Vi skal alle i fællesskab hjælpe hinanden til at blive dygtigere i vores job. Mulighederne har HK hjulpet os med, ved at afsætte midler til efteruddannelse i vores overenskomst.
Hvis vi ser lidt frem i tiden, så er der ingen tvivl om, at vores opgaver ændre sig. Vi får robotter som kollager. De kommer til at lave de mere rutineprægede opgaver.
Det betyder, tror jeg, at vi får mulighed for at fordybe os endnu mere komplekse sager vi arbejder med.
Til sidst vil jeg sige, at jeg ser fremtidens HKere også:
– Skal være helt fremme, hvor tingene sker og byde sig til. Vi skal ikke vente på, at ledelsen udpeger.
– Skal fortsat være innovative og byde ind med nye ideer.
– Ligesom forandringer er naturlige for os – de er kommet for at blive og de skal i fremtiden være en del af vores DNA.
Tak for ordet.

HK Klubbens generalforsamling

Standard

HK klubbens generalforsamling blev afviklet med et flot fremmøde. Der var en god dialog i forbindelsen med klubbens beretning.

HK klubben fik vedtaget nye vedtægter, som er standardvedtægter, der er blevet vedtaget i HK Kommunals Forbundssektor. Vores nye vedtægter skal efterfølgende godkendes af HK Sjællands sektorbestyrelse.

Valg af tillidsrepræsentanter og suppleanter og revisorer og deres suppleanter blev følgende valgt:

TR for IT blev Michael Frimann
Suppleant for IT blev Jette Juul Sørensen
TR for Socialområdet, Koncern Økonomi og Kvalitet og Udvikling blev Gunhild Krogager Carlsson
Revisor blev Anne Baarse, Regional Udvikling og Tina Charlotte Jacobsen, Regional Udvikling
Revisorsuppleant blev Susanne Pedersen, Regional Udvikling

Under eventuelt holdt Klaus Nielsen fra HK Sjælland et oplæg om OK 18. Et godt oplæg som gav anledning til mange spørgsmål.
Generalforsamlingen afsluttede med spisning, som bestod af stegt flæsk og persillesovs.
En vellykket generalforsamling.

Kompetanceprofiler

Standard

Kompetenceprofiler

Fagenes udvikling sker løbende og som medarbejdere, skal vi være på forkant med udviklingen. Det handler om vores arbejdspladser og varetagelse af arbejdsopgaver. Du kan læse mere på HK’s hjemmeside, hvor de forskellige kompetenceprofiler viser kompetencer, der knytter sig til bestemte opgaver. HK har lavet kompetenceprofiler for forskellige typer jobs – og der kommer løbende flere.

Læs mere om kompetenceprofiler her

HK Sjællands generalforsamling

Standard

Der var stor fremmøde, da HK Sjælland afviklede deres generalforsamling den 26. februar 2018. Det var en generalforsamling, hvor vi sagde farvel til næstformanden og sektormedlem, som havde valgt at stoppe arbejdet i sektorbestyrelsen.

Det var også en generalforsamling, hvor der var kampvalg til de forskellige poster.

Tillids- og fællestillidsrepræsentanten Gunhild Krogager Carlsson blev genvalgt for en 2-årlig periode.

HK Sjællands referat fra generalforsamlingen 2018.

Hemmelighedskræmmeri

Standard

Den 6. marts har HK Kommunals formand Bodil Otto været i Forligsinstitutionen, hvor forhandlingerne nu foregår. Her har forhandlerne mødepligt. Det er faktisk et lovbrud at blive væk, når man bliver indkaldt.

Møderne foregår bag lukkede døre. Og de må ikke fortælle noget fra disse møder. Faktisk risikerer Bodil Otto op til tre måneder bag tremmer, hvis hun pipper det mindste om, hvilke ord der bliver ytret bag institutionens tykke mure på Sankt Annæ Plads. Hun må ikke engang sige, om stemningen i drøftelserne er god.

De rigide regler fremgår af “Forligsmandsloven”. Når man læser den igennem, er det tydeligt, at der er tale om en ældre institution. Ord som “befrygte”, “forsæde” og “afæske” er det nok de færreste, der bruger i deres tweets eller chats.

Det pudsige ved, at vi siger “forligsmanden” er, at hun er en kvinde. Til trods for det, må hun ikke kaldes “forligskvinde”. Dette står også i loven.

OK 18 Varsling om konflikt

Standard

Den 2. marts kom der fra HK Kommunals sektorbestyrelse varsling om konflikt for knap 6000 medlemmer i kommuner og regioner.

I Region Sjælland på det administrative og IT område er det Koncern IT, som blev udtaget til konflikt.

På nuværende tidspunkt er det uvist om regionen vil benytte retten til at lockout.

Følg med her

HK klubbens organisationsprocent opgjort den 19. januar 2018

Standard
Organiseringsgrad-  HK klubben Regionshuset 19. januar 2018
Områder   Antal mulige Medlemmer Ikke medlemmer %
Koncern HR 90 68 22 75,6
Koncern IT 217 113 104 52,1
Regional Udvikling 15 15 0 100,0
Kontrolenheden 3 2 1 66,7
Koncern Produktion, Innovation og Forskning 7 3 4 42,9
Ledelsessekretariatet og Kommunikation 8 8 0 100,0
Primær Sundhed 15 9 6 60,0
Koncern Service 22 10 12 45,5
Koncern Økonomi 63 53 10 84,1
Kvalitet og Udvikling 19 13 6 68,4
Socialområdet 4 2 2 50,0
Elever 12 12 0 100,0
Opgjort pr 19. januar 2018
Totalt 475 308 167 64,8