FTR-info

18. december 2020 – FTR møde

18. november 2020 – FTR ERFA møde

04. november 2020 – OAO – møde vedrørende MED

29. oktober 2020 – OAO – møde vedrørende MED

26. august 2020 – Kursus i Den synlig TR

24. juni 2020 – PKA generalforsamling

01. april 2020 – TR møde på det regionale område

23. april 2020 – FTR/TR møde på det regionale område

27. februar 2020 – Kursus i Den synlig TR

16. januar 2020 – Kursus i Den synlig TR

14. januar 2020 – FTR ERFA møde

 

HK Sjælland Sektorbestyrelsen 2020

28. november 2020 – Sektormøde

22. september 2020 – Fællesmøde i afdelingen

21. september 2020 – Sektormøde

08. juni 2020 – Sektormøde

05. maj 2020 – Sektormøde

25. februar 2020 – Sektorgeneralforsamling

19. februar 2020 – Sektormøde

26. til 28. januar 2020 – HK Kommunal Kongres


11. oktober 2019– Vikar korps møde med medarbejderne hvor aftalen blev præsenteret

4. oktober 2019 – Vikarkorps aftalen er indgået med HR

27. september 2019 – Vikarkorps arbejde videre med vagtaftalen

23. september 2019 – HK Sjælland ERFA møde for FTR

17. september 2019– HK klubben efterårstur til Herlufsholm

12. september 2019 – Vikarkorps møde med medarbejderne

12. september 2019 – HK klubben valg til kongressen 2020

6. september 2019 – Vikarkorps arbejde videre med vagtaftalen med HR

2. september 2019 – TR konference med indbyggede TR netværksmøde

30. august 2019 – reception for eleverne

27. august 2019 – Vikarkorps arbejde videre med vagtaftalen med HR

26. august 2019 – Vikarkorps møde med medarbejderne

22. august 2019 – Vikarkorps opstart af udarbejdelse af vagtaftale med HR

24. juni 2019 – deltaget i møde med regionsrådsformanden og repræsentanter fra HK Sjælland. Her blev der bl.a. drøftet ytringsfrihed, kompetenceudvikling og besparelser.

13. juni 2019 – deltaget i klubbens sommerarrangement til Herlufsholm Kostskole, hvor vi fik en fint indblik i overbygning (gymnasiet). Vi sluttede af med at spise på Ilden.

2. maj 2019 – deltaget i HK Sjællands udviklingsråd – videredrøftelser i forhold til udviklingen på arbejdspladserne og hvor fører det os hen.

1. april til 2. juli har jeg haft løbende lokale lønforhandlinger for 2019.

26. marts 2019 – klubben holdt deres generalforsamling med flot fremmøde og en god debat.

21. marts 2019 – deltaget på OK kursus samt ny ferieaftale

10. marts 2019 – deltog i HK Sjællands repræsentantskabsgeneralforsamling.

26. februar 2019 – deltog i HK Sjælland Kommunals generalforsamling

2. februar 2019 – deltaget i HK Sjællands udviklingsråd – her drøfter vi på tværs af sektorerne, hvilke muligheder og barrierer der er ved digitale løsninger.

16. januar 2019 – regional FTR møde

HK Sjælland Sektorbestyrelsen 2019

22. oktober 2019 – HK Sjælland arbejdsgruppe møde – TR og AMR konference i april 2020

22. oktober 2019 – Sektormøde

16. oktober 2019 – HK Sjælland arbejdsgruppe møde – TR konference i november

25. september 2019 – HK Sjælland arbejdsgruppe møde – TR og AMR konference i april 2020

16. september 2019 – Sektormøde

2. september 2019 – TR regional netværksmøde

19. august 2019 – TR regional netværksdrøftelse

2. juli 2019 – arbejdsgruppe for TR studietur

3. maj 2019 – arbejdsgruppe for TR konference i november

2. maj 2019 – arbejdsgruppe for TR studietur

14. maj 2019 – sektormøde

2. april – fællesmøde med HK STAT

1. og 2. april – seminar

18. og 19. marts 2019 – afdelingsbestyrelsernes strategiseminar

21. februar 2019 – sektormøde

28. og 29. januar – seminar

18. januar 2019 – fællesmøde med HK STAT


27. og 28. november – deltaget i TR konference

30. oktober 2018 – Efterårstur til Herlufsholm. Det var sidste hold for denne gang.

29. oktober 2018 – Medlemsmøde vedrørende proces for afskedigelser

27. og 28. november – TR – konference. Temaer for dagene var ”Ledelse uden personaleansvar”, ”Bliv styrket i rollen som bisidder” og ”organisering og fastholdelse”

27. november 2018 – TR-netværksmøde med regionale tillidsrepræsentanter , hvor vi bl.a. drøftede afskedigelserne i Region Sjælland

Den 26. september 2018 – HK LAB aften, hvor vi blev ført ind i verden, hvor vi fik en forståelse af, hvad kunstig intelligens er for en størrelse.

Den 20. til 23. september 2018 – HK Sjællands studietur til Prag. Var en del af planlægningsgruppen.

Den 19. september 2018 – Deltaget i PKA´s temadag for delegerede vedrørende PKA lige nu og i nærmeste fremtid.

Den 21. august 2018 – Deltaget i FTR erfamøde, hvor vi fik bl.a. drøftede følgende emner:
Erfaringer fra OK 18
AKUT retningslinjer
Budget processer i kommuner og regionen
Ledelseskommissionen

Den 29. maj 2018 – HK klubben forårstur til Herlufsholm Kostskole.

Den 24. maj 2018 – Deltog ved tillidsrepræsentant Finn Jalris afskedsreception.

Den 9. april 2018 – Deltaget i HK Sjællands repræsentantskabsgeneralforsamling. I år var der kampvalg til afdelingsformandsposten. Vores nuværende formand Carsten Bloch Nielsen ønskede genvalg. Modkandidaten Estrid Husen formand for stat sektor stillede op imod den nuværende formand.
Estrid Husen blev valgt med overbevisende flertal af stemmerne (57 – 31). Ser frem til at samarbejde med hende i fremtiden.

Den 3. april 2018 – Deltaget i HK Sjællands OK 18 konference. Konferencen omhandlede konflikt og lockout og hvad gør vi sammen.

Den 15. marts 2018 – Afvikling af et medlemsmøde for Koncern Økonomi i forbindelse med varsling af konflikt.

Den 8. marts 2018
Deltaget i møde om OK 18 og den varslede konflikt. Mødet gælder kun de TR’er og FTR’er som er blevet udtaget på det kommunale og regionale område.

Den 9. februar 2018
Deltaget i møde med Regionsformanden og 1. næstformanden samt formanden for HK Sjælland Kommunal sektor og teamleder og offentlige område. Her drøftede vi disse emner:
“arbejdsmiljø”, “efteruddannelse” og “sundhedsplatformen”

HK Sjælland Sektorbestyrelsen 2018

19. november 2018 – sektorbestyrelsesmøde

14. september 2018 – sektorbestyrelsesmøde

10. september 2018 – Møde for HK Sjællands repræsentationer i erhvervsskolebestyrelser, uddannelsesudvalg, LO-sektioner og afdelingssektorbestyrelser. Her hørte vi om tilblivelsen af FGU (forberedende grunduddannelse).

10. september 2018 – sektorbestyrelse – arbejdsgruppen for “Generalforsamling 2019”

21. august 2018 – Møde med formanden og teamlederen, hvor vi fik lavet status på det regionale område.

12. juni 2018 – sektorbestyrelsesmøde.

2. juni 2018 – HK afdelingen har stand på Sørby Marked. Deltog om formiddagen.

8. maj 2018 – sektorbestyrelse – Arbejdsgruppen ”Generalforsamling 2019” holdt møde, hvor vi fik lavet en køreplan m.m.

21. april 2018 – Dagen for HK Danmarks ekstraordinære kongres.

10. april 2018 – Der blev afholdt formøde forud for den ekstraordinær HK Danmark kongres. Der skal vælges en næstformand, efter Mette Kindberg trak sig.

9. april 2018 – sektorbestyrelsesmøde

12. og 13. marts – seminar og sektorbestyrelsesmøde

26. februar 2018 – HK Sjælland Kommunal sektors generalforsamling. En god generalforsamling med mange fremmødte. Jeg havde et indlæg i beretning, hvor jeg talte om  “Fremtidens HKere”.

22. februar – sektorbestyrelsesmøde

07. februar – Forbundssektorbestyrelsesmøde

06. februar – sektorbestyrelsesmøde

10. januar – sektorbestyrelsesmøde


Den 12. december 2017
Deltaget i FTRs erfa-møde hvor vi hørte lidt om Persondataforordningen og Administrationsbachelorer. Det blev også til en generel drøftelse af budget og konsekvenser for 2018 i den kommunale landskab.

Den 13. september 2017
OK 18 – vi starter dagen med kaffevogn udenfor regionshuset i Sorø. Om eftermiddagen var det vand og guf i Næstved

Den 4. september 2017
Deltog i en TR – konference der omhandlede OK 18 og inddragelse af medlemmerne

Den 23. august 2017
Deltog i TR konference vedrørende OK 18.

Den 23. august 2017
Deltog i TR netværk for lægesekretærer og administrative, hvor der bl.a. blev drøftet “fællesklub”, lønforhandlinger og OK 18.

Den 4. september 2017
Deltog i TR konference omkring OK 18. Læs mere om OK 18 her. Efterfølgende var der medlemsarrangement, som HK Sjælland Kommunal havde arrangeret.

24. og 25. april 2017
HK Klubben på fokusforløb – uddannelse

19. april 2017
Deltog i HK Kommunal Forbundssektorbestyrelsesmøde som suppleant.

Deltog i HK Sjællands Repræsentantskabsgeneralforsamling i Slagelse.

04. til 05. april 2017
Klub 120 møde, som er et møde, hvor alle fællestillidsrepræsentanter fra HK Kommunal mødes. Her var et store emne “Hvordan sikrer vi HK’ernes lokalløn?” Flere forskellige workshops, hvor der var muligheder for at drøfte de udfordringer, der kan være ved lokalløn.

22. marts 2017
HK Klubben på fokusforløb – uddannelse.

28. februar 2017
Deltog ved HK Kommunals Sektorgeneralforsamling i Næstved.

27. februar 2017
Der blev afholdt et medlemsmøde, hvor temaet var valg af TR i Koncern Økonomi

16. februar 2017
Der blev afholdt et medlemsmøde, hvor temaet var valg af TR i Koncern HR.

23. januar 2017
Deltaget i PKA’s regionale teamdag for delgerede. Et godt møde, hvor vi kom godt rundt om forskellinge emner bl.a. vores rolle på arbejdspladsen, kritisk sydom og stigning i pensioner.

19. januar 2017
Jeg blev udpeget til at deltage i et statusmøde vedrørende Lokal Løndannelse med Danske Regioner og de fire andre regioner.
Region Sjælland satte gang i projektet i september 2015. Projektet blev aftalt ved overenskomsten 2015 mellem de centrale parter.
Opsummeringen af mødet er, at der er blevet igang sat flere initiativer i regionerne. Hvis det skal lykkedes med disse initiativer var den klare tilbagemelding på mødet, at der skal afsættes økonomi til det.

17. januar 2017
Arbejdsbruppemøde vedrørende klubstruktur. Vi er nu kommet så langt, at vi kan begynde at beskrive, hvordan vi ser klubstrukturen i Region Sjælland.

Deltager løbende i lønforhandlinger
Deltager som bisidder ved svære samtaler
Holder jævnlige medlemssamtaler
HK Klubbens generalforsamling
HK Klubbens bestyrelsesmøder

HK Sjælland Sektorbestyrelsen 2017

Den 18. december – SektorbestyrelsesmødeDen 4. september – Sektorbestyrelsesmøde samt medlemsarrangement

Den 12. december – Arbejdsgruppe i forbindelse med TR studietur i 2018

Den 20. november – Deltaget i HK A-kasse delegeret møde

Den 13. november – Møde om de kommunale kompetenceprofiler

Den 30. oktober – Arbejdsgruppe i forbindelse med TR studietur i 2018

Den 23. – 25. oktober – Deltaget i HK Danmarks kongres

Den 11. og 12. oktober – Sektorbestyrelsesmøde samt fællesmøde med de syv sektorafdelinger i Danmark

Den 10. oktober – Arbejdsgruppe i forbindelse med TR studietur i 2018

Den 10. oktober – Kongresformøde forud for kongressen i uge 43

Den 28. september – Samtale med sektorformanden om fremtiden i sektorbestyrelsen

04. september – sektorbestyrelsesmøde

05. juli – arbejdsgruppe – vedrørende udarbejdelse af oplæg til TR konference

07. juni – arbejdsgruppe – vedrørende udarbejdelse af oplæg til TR konference i efteråret

06. juni – sektorbestyrelsesmøde

15. maj 2017 – Fælles bestyrelsesmøde  mellem HK Sjællands Kommunal og Stat sektor. Her drøftede vi, hvad der evt. kunne være relevant for fremtidige                 samarbejdssnitflader, fælles arrangementer eller pejlemærker.

08. marts – sektorbestyrelsesmøde

01. februar – sektorbetyrelsesmøde


13. og 14. December 2016
Deltaget i TR konference og netværksmøde i Korsør, hvor nogle af emnerne var: Sundhedsplatformen og lokal løndannelse.

29. November 2016
Deltaget i et ERFA møde for FTR i HK Sjælland.

16. September 2016
Arbejdsgruppemøde vedrørende klubstruktur.

26. til 28. maj 2016
Deltaget i studietur til København og Malmø sammen med tillidsrepræsentanter fra HK Sjælland. Turen var arrangeret af HK-Sjælland Kommunal.
Vi startede i København, hvor vi besøgte HK Danmark og Mads Samsing, Næstformand i HK Kommunal. Derefter kørte vi videre til LO og Nanna Højlund, Næstformand i LO.
Vi sluttede turen i København med et besøg på Christiansborg, hvor vi var i dialog med Kasper Nordqvist, Pernille, og Christian Juhl.
Herefter gik turen til Malmø, hvor vi mødtes med vores søster organisation Vision. Her fik vi en drøftelse af, hvordan de arbejder med fagforening og arbejdsmiljøet.

25. Maj 2016
Deltaget i et møde om klubstruktur i Region Sjælland. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe, som jeg er en del af, der skal arbejde videre med de input der kom på mødet.

24. maj 2016
De regionale FTR’ere  mødtes og drøftede et forslag om en eventult etablering af en ny klubstruktur i Region Sjælland. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med forslaget, hvor jeg sidder med.

2. maj 2016
Har arrangeret og deltaget i PKA møde med 60 deltagere.

21. april 2016
ERFA møde for fællestillidsrepræsentanter i HK Sjælland. Der blev drøftet “Den gode dagsorden”, “TR/FTR rollen” og “Brugen af MED”. Info fra formandsskabet og erfaringsudveksling.

18. april 2016
Har deltaget som delegerede til repræsentantskabsgeneralforsamling i HK Sjælland

12. april 2016
HK Sjælland arrangere Arbejdsmiljøevent for medlemmer af HK Kommunal. I samarbejde med Region Sjælland, Lene Winther Grøndahl, Koncern HR,  Johnny Jørgensen, sektorbestyrelsesmedlem og Gunhild Krogager Carlsson, sektorbestyrelsesmedlem havde vi to work-shop, hvor vi satte fokus på “Det fremmende arbejdsmiljø”. Work-shoppenes var velbesøgte. Vi deltog ligeledes med en stand, hvor materialet fra regionens arbejde med Mening og Sundhed blev udleveret.
Det var en spændende dag med masse af oplæg og erfaringsudveksling.

5. april 2016
Deltaget i Klub 120 møde. Klub 120 møde er for alle HK FTR’ere i Danmark.
Emnerne denne gang var grænseaftaler. Hvad skal det gøre godt for? Og hvilke fordele og ulemper er der, og kollektivt samarbejde under kommunernes effektivisering.
Derudover var der sidste nyt fra formanden Bodil Otto og næstformanden Mads Samsing.

16. marts 2016
Ved HK Sjællands ordinære generalforsamling den 16. mats 2016 blev jeg genvalgt for en to årige periode til bestyrelsen.
Mit fokusområde for næste periode vil være:
Uddannelse
Vilkår for tillidsvalgte
MED og TR systemet

8. og 9. marts 2016
Deltager på et kursus for fællestillidsrepræsentanter, ” Når FTR leder”

12. februar 2016
Har deltaget i en times interview, hvor HK gerne vil vide mere om fremtidens administrative personale og har derfor igangsat en analyse af det administrative arbejdsområde. Hvad er det for en udvikling, som området gennemlever i disse år? Hvordan påvirker denne udvikling kompetencebehovet og kompetenceniveauet hos administrative medarbejdere? Og er de administrative medarbejdere fagligt godt nok klædt på?

11. februar 2016
Har deltaget i et møde om 3-parts forhandlinger. Her gav vi input til integration og hvad vi ellers mener der er vigtigt at tage med i 3-partsforhandlinger.

31. januar til 2. februar 2016
Har deltaget i HK Kommunal 9. kongres i Kolding
Vi var 384 delegerede og ca. 50 gæster og tilhører.
Der var lagt op til, at den 9. Kongres,skulle være digitalt på alle fronter. Desværre gik det ikke som planlagt. Godt vi fra HK Sjælland havde planlagt et lille gimmi. Vi fik brug for vores skilte, da vi gik i gang med at stemme. Se billede.
Målprogrammet blev vedtaget enstemmigt. Almindelig forslag og lovforslag blev der stemt om. Der var en pæn debat.
Temaet på dette kongres var arbejdsmiljøet og det gode arbejdsliv. Her deltog omkring 250 arbejdsmiljørepræsentanter sammen med kongressen.
Hørte udsagn som:
-det gør ondt i arbejdsmiljøet rundt på mange arbejdspladser -hver 3. Sygedag er på grund af psykisk arbejdsmiljø -hver 16. Påbud går på psykisk arbejdsmiljø -historisk pres på arbejdsmiljø
Hørte om tillids- og arbejdsmiljørepræsentanters samarbejdet. Der var gruppesamtaler om samarbejdet og for at generere ideer til forbedringer.
Der var oplæg ved bl.a. Kommunaldirektør Stine Johansen fra Helsingør Kommune. Det var et inspirerende oplæg om samarbejde. Hun havde medbragt fire forslag til henholdsvis til lederen og tillidsrepræsentanten Forslag til lederen:
Inviter tillidrepræsentanten ind i det politiske rum 2. Vis åbenhed, tillid og respekt 3. Viden er magt – del ud af den 4. Anderkend uenighed
Forslag til tillidsrepræsentanten:
Viden er magt – del ud af den
Kom ind i kampen om dagsordnen
Inisterer på stærke tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 4. Sæt jer ind i budgetoplæggene
Hendes nøgleord var: åbenhed, tillid, respekt, ærlighed og mod.
Det var en kongres der blev en lille smule præget af, at det stort anslåede digitale kongres ikke blev som de ønskede. Trods de digitale udfordringer gik det godt med masser god karma og inspirerende taler.
Tak for en god kongres.

13. januar 2016
Deltaget i kongres-formøde i Slagelse.
Vi er ca. 50 delegerede der skal deltage i HK Kommunals kongres den 31. januar til 2. februar 2016.

Deltager løbende i lønforhandlinger
Deltager som bisidder ved svære samtaler
Holder jævnlige medlemssamtaler
HK Klubbens generalforsamling
HK Klubbens bestyrelsesmøder

HK Sjælland Sektorbestyrelsen 2016
14. juni – sektorbestyrelsesmøde
13. april sektorbestyrelsesmøde
01. marts – sektorbestyrelsesmøde
02. marts – arbejdsgruppe vedrørende arbejdsmiljøevent


FTR arbejde i 2015
08. december – Temadag om Sundhedsplatformen
30. november – reception for de nyudlærte elever
21. og 22. oktober – TR konference
23. september – møde om lokal løndannelse
28. august – møde om afskedigelser i forbindelse med budget 2016
31. juli – Ulla Kristiansens 40 års jubilæum
13. april – PKA generalforsamling
18. marts – TR konference
07. januar – TR konference

Deltager løbende i lønforhandlinger
Deltager som bisidder ved svære samtaler
Holder jævnlige medlemssamtaler

2015
15. december – arbejdsgruppe for TR konference
09. december – sektorbestyrelsesmøde
27. november – arbejdsgruppe for TR konference
11. november – sektorbestyrelsesmøde
01. september – sektorbestyrelsesmøde
16. og 17. juni – sektorbestyrelseskursus
09. juni – sektorbestyrelsesmøde
11. maj – sektorbestyrelsesmøde
08. maj – arbejdsgruppe for arbejdsmiljø event
16. marts – sektorbestyrelsesmøde
24. februar – sektorbestyrelsesmøde
26. januar – sektorbestyrelsesmøde