Møde 29. september 2015

Status på budget 2016
Der er en forventning om, at Regionsrådet vil vedtage budgettet for 2016.
Budgetaftalen er indgået under svære betingelser. Alligevel er der blevet plads til at understøtte Region Sjællands videre udvikling.
Der er afsat midler til konkrete og tillidsunderstøttende initiativer, samt til arbejdsmiljøindsatsen.

Opfølgning på trivselsmålingen

Tilbagemeldingerne fra Område MED’erne er forskellige. De udgår et lille inspirationskatalog, der kan bruges til det videre arbejde i Område MED’ene.

Læs mere her