Møde den 4. oktober 2017

Punkt 3 – Status på budget 2017 og budget 2018

Budgetaftale med en bred tilslutning – kun Enhedslisten og Liberal Alliance er ikke med i aftalen.

Budgetaftalen lægger op til, at der skabes rammer, der er med til at aflaste personale.

Analysen af de administrative funktioner skal medvirke til, at eventuelle besparelser på det administrative område, sker ud fra en mere prioriteret tilgang.

Punkt 5 – Vejledning til ansøgning af arbejdsmiljøpuljen

Regionsrådet har i 2018 afsat 11 mill. kr. til arbejdsmiljøarbejdet. Der er allerede nu mulighed for at søge puljemidler til projekter.

Punkt 6 – MED-grunduddannelse og temaer for opfølgningskurser 2018

Temaer for MED-opfølgningskurser i 2018 vil være ”Samarbejde i MED-udvalget”, ”MED og budget” og ”MED og arbejdsmiljø”

Læs hele referatet her