Møde den 22. juni 2020

Fokuspunkter

3) Møde med den politiske ledelse
Heino Knudsen gjorde status på økonomiaftalen for 2021. Økonomiaftalen giver et samlet løft til de fem regioner på sundhedsområde på 1,349 mia. kr. Det er det næststørste løft, der historisk set er aftalt.
Det ser umiddelbart positivt ud, men dækker over, at det såkaldte ”demografiske træk” opgøres til ca. 1 mia. kr. Det skal også bl.a. dække forventede store stigninger på medicin (primært tilskudsmedicin/sygesikringsmedicin).

Gunhild Carlsson anførte, at foråret 2020 har været speciel for alle medarbejdere, idet COVID-19 i høj grad satte sit præg på arbejdsopgaverne og deres varetagelse. Det blev anført, at det havde været en svær tid for mange ansatte og deres repræsentanter.
Gunhild Carlsson rettede på vegne af MED-Hovedudvalget en tak til alle kolleger på alle områder for den store indsats, der er ydet i forbindelse med COVID-19.