Møde den 4. april 2019

Punkt 3 – Regnskab 2018 og budget 2019. Regnskab 2018 endte med et underskud på 20 mio. kr. Det er et ok resultat da prognosen i september 2018 viste en overskridelse på 150 mio. kr.
Budget 2019 bliver fulgt tæt. Medarbejderne udtrykte bekymring for, om budgettet kan holde og om det kommer til at betyde evt. personalereduktioner. Der opfordres til, at der sker en opbremsning i forbruget så tidligt som muligt, så evt. afskedigelser kan undgås.

Punkt 4 – Årlig arbejdsmiljødrøftelse.
MED-udvalget havde den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor der var status på arbejdsmiljøarbejdet i 2018, samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet, evaluering af nuværende indsatsområder og forslag til nye indsatsområder.

Punkt 6 – Evaluering af personaleprocessen 2018.
Der var en drøftelse af de tilbagemeldinger omkring processen ved personalereduktioner fra MED-udvalgene. Disse bliver gemt, og bringes i anvendelse, hvis der opstår lignende situation.
Læs hele referatet her