Møde 15. august 2019

MED-Hovedudvalgsmøde den 15. august 2019

3) Status på budget 2029
Der forventes ikke for nuværende budgetoverskridelser. Budgettet for 2020 ser væsentligt bedre ud end for et år siden.
Medarbejderne fremførte, at den politiske beslutning om at døgnlægebemande skadestuerne i Roskilde og Næstved vil ikke give kvalitetsløft i tilbuddet samt value for money, hvor vi skal vise tilbageholdenhed.

4) Halvårsstatus på sygefraværet
Sygefraværet er faldet til trods for, at vi har været inde i en sparerunde i efteråret 2018. Dog er der sket en lille stigning i fraværet i første halvår 2019.

5) Status på etablering af vikarkorps
Der arbejdes på højtryk for at rekruttere vikarer til det nyetablerede interne vikarkorps i Region Sjælland.

8) Arbejdsmiljø
Tilbud om hjælp til arbejdsmiljøarbejdet

MED-Hovedudvalget har på baggrund af den årlige arbejdsmiljødrøftelse vedtaget to nye indsatsområder på arbejdsmiljøområdet.

Det betyder, at enhederne i Region Sjælland nu kan søge om penge eller pakker til at gennemføre arbejdsmiljøprojekter vedrørende:

  • ​Indsatser og faktorer til at nedbringe sygefraværet og øge nærværet på regionens arbejdspladser.
  • Indsatser, der understøtter rekrutteringsudfordringen og medvirker til fastholdelse og brug af flere faggrupper.

Dertil kommer, at enheder kan ansøge om penge eller pakker til at gennemføre projekter, som understøtter arbejdsmiljøet ved forandringer og organisationstilpasninger. Læs mere her

10) Gensidig orientering
Ledelsen igangsætter en ny ledelsesreform ”Ledelses på forkant”, som skal styrke den enkelte leder, ledelsesteam og ledelsesmæssige styring.