Møde den 1. marts

Fokuspunkter

2) Møde med den politiske ledelse og Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering
MED-Hovedudvalget mødes et par gange om året med den politiske ledelse og Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering, hvor vi informerer om opgaver vi varetager i MED-udvalget. Dette møde er det første for det nye MED-Hovedudvalg.
Regionrådsformanden er stolt og glad for det store stykke arbejde der bliver gjort hele vejen rundt. Regionrådet har fokus på medarbejdernes trivsel, og det blev anerkendt fra medarbejdersiden.

Læs hele referat her