Møde den 3. oktober 2018

Status på budget 2018 og budget 2019
Budget 2018 – der arbejdes fortsat på, at få reduceret i omkostningerne. Det betyder der skal være tilbageholdenhed i resten af 2018.
Reduktioner på personaleområdet gennemføres. Processerne for gennemførsel af reduktionerne sker lokalt.
Der er stor bekymring for arbejdsmiljøet, når vi tænker på det voldsomme antal der skal afskediges.

Budget 2019 – Økonomien kan blive udfordret på grund af brug af privathospitaler, vikarudgifter og medicinudgifter.

Procedure for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til MED-Hovedudvalget
Der er flere modeller at vælge imellem. Det blev besluttet at vælge den traditionelle valgprocedure, hvor der bliver indkaldt skriftligt. Afstemning sker ved personligt fremmøde.

Læse hele referatet her.