Møde den 17. juni 2019

3. Møde med den politiske ledelse
Dette er årets første møde med den politiske ledelse. Her fik vi bl.a. mulighed for at drøfte følgende emner:
Regions Sjællands økonomi, som balancere pr. 31. marts. Der var en anerkendelse af enheder og medarbejdere for deres indsats i efteråret 2018.
Nyetablerede vikarkorps og sygefraværet er vigtige parametre til at få bedre balance i økonomien.

7. Trivselsmåling 2019
Overordnet ser trivselsmålingen okay ud. Det er nu de enkelte MED-udvalg skal arbejde med deres trivselsmåling.

16. Eventuelt
Outlook og manglende fulde navn. Outlook genereres automatisk fra Folkeregisteret. Hvis det opleves at ens fulde navn ikke fremgår af outlook, så skal helpdesk kontaktes.
Læs hele referatet her