Møde den 4. februar 2020

Fokuspunkter

3) Sammensætning af MED-Hovedudvalget
Margrethe Boel blev genvalgt som næstformanden

5) Status på budget 2020 og regnskab 2019
Mod slutningen af 2019 viste der sig et mindre overskud. Overskuddet blev brugt til initiativer, der har gjort budgettet for 202o mere robust.

7) Mulighed for at afvikle ferie på forskud med løn i Region Sjælland – ny ferielov
Der afholdes gå-hjemmøder for ansatte. De syv møder, der afholdes, er placeret på regionens sygehuse.
Medarbejderside opfordrede til, at man så vidt muligt tolker aftalen ens i regionen, samt har en opmærksomhed på ikke at forskelsbehandle for ansatte i tidsbegrænsede stillinger samt korttidsvikariater