Møde 4. oktober 2016

Temadrøftelse
Mødet startede med en temadrøftelse af rekrutteringsudfordringer i Region Sjælland. Inputene fra gruppearbejdet vil indgå i det videre arbejde med rekrutteringsarbejdet.

De ansattes ytringsfrihed – temadrøftelse Drøftelse af, at MED-Hovedudvalget skal være ambassadør for ytringsfriheden. Kampagne i forhold til Facebook og andre sociale medier.

Spørgeskema til ny måling
Forslag til ny måling blev godkendt. Det er en sammenlægning af Trivselsmåling og Ledelsesevaluering.
Læs mere her