Møde den 3. april 2017

MED-Hovedudvalgsmøde den 3. april 2017

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2016
På dagsorden havde vi den årlig arbejdsmiljødrøftelse 2016

Status på kampagne om ytringsfrihed
Kampagnen har efterhånden kørt i ca. 25 uger og varer til udgangen af september 2017. Følg med i kampagnen og se hvad der sker på intranettet.

Transporttid i forbindelse med speciallægebesøg
Der har været usikkerhed omkring transporttiden til speciallægebesøg. Dette er nu blevet afklaret. I den fornødne frihed indgår i transporttid.

Læs hele referatet her