Møde 20. januar 2015

Første møde, den 20. januar, i den nye valgperiode, hvor vi fik konstitueret udvalget.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe til udvalgets seminar 3.-4. marts på Klinten.
Status på sygefravær i Region Sjælland. Målsætningen er ikke nået, selvom der kan konstateres et lille gennemsnitsligt fald i sygefravær fra 2013 til 2014 på knap 3%.
Fortsat drøftelse af serviceassistent-projektet.
Udvalget har fortolket den nye MED-aftale for så vidt angår deltagerkredsen i husudvalg.
Læs hele referatet her.