Møde den 16. august

Forslag til budget 2019
Det vurderes bl.a. at budgetforslaget får en stor betydning for personalet, da der også i 2019 kan forventes reduktioner. Dette vil også kunne mærkes af både personale og patienter, bl.a. fordi serviceniveauet vil blive påvirket.

Referatet fra drøftelse af budgetforslaget 2019 indgår som udtalelse fra MED-Hovedudvalget i materialet til Regionsrådet.

Initiativer for at sikre budgetoverholdelse i 2018
For at bremse udgiftsudviklingen er alle enheder pålagt at udvise tilbageholdenhed, samt sikre budgetoverholdelse. Dette sker bl.a. ved at have kvalificeret ansættelsesstop.
I den situation vi står i, er det vigtigt at vi har fokus på kompetenceudvikling og det gode arbejdsmiljø.

Status på opfølgning på administrativ
analyse
Stillingen som direktør til Det nære sundhedsvæsen er slået op. Medarbejdersiden har udpeget næstformanden Jenny Heinrichs og Gunhild Krogager Carlsson til at sidde med i samtaleudvalget. Efterfølgende er processen udskudt.

Sundhedsplatformen

Temaer med udgangspunkt i Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant” og foreslåede initiativer i den økonomiske udviklingsplan i 2019.

MED-Hovedudvalget kom med en udtalelse til budget 2019.

Læs mere her