Møde 15. april 2015

På mødet den 15. april i MED-Hovedudvalget var der en orientering om Regnskabet 2014 og Budget 2015.

140 mill. kroner i merforbrug i 2015 for Region Sjælland. Det skyldes en stigning i medicinudgifter.
Ud af de 140 mill. skal der gennemføres initiativer for 100 mill., så der kan skabes ballance for økonomien for 2015.
Besparelserne i 2016 vil blive søgt gennemført som strukturelle ændringer med varig effekt.

Årlig miljødrøftelse

Der er ikke besluttet nye indsatsområder for 2015.
I januar 2014 blev der udpeget to indsatsområder, henholdsvis planlægning af nye arbejdspladser – Fysisk arbejdemiljø, og Social Kapital – tillid, retfærdighed og samarbejde – psykisk arbejdsmiljø.

Proces i MED for opfølgning i trivselsmåling 2015

Område-MED opfordres til, at komme med tilbagemeldinger til MED-Hovedudvalg på hvilke lokale indsatser, der har vist sig at kunne øge svarprocenten i trivselsmålingen.

Personalepolitisk forandring af tillid

Der blev drøftet den personalepolitiske avis, som i første omgang vil udkomme som en særudgave.

Gensidig orientering

NASA: Ledelsen orienterede om, at der er indgået forlig med IBM, som bl.a. betyder at firmaet stiller 28.000 timer til rådighed vederlagsfrit for Region Sjælland.

Referanceramme: Ledelsen har revideret deres referenceramme, så den nu kun består af 10 områder, der kræver en særlig ledelsesmæssig opmærksomhed, bl.a. er tillid indarbejdet.

Har du fået appetit på at læse mere om MED-Hovedudvalgets møde, så kan du læse videre på Intranettet.