Møde den 19. juni 2017

Punkt 1
Møde med den politiske ledelse.

MED-Hovedudvalget holdt møde med den politiske ledelse, hvoraf seks regionsrådsmedlemmer deltog.
Her viderebragt vi de udfordringer, vi som medarbejdere ser i 2017.

Emner der blev bragt frem var bl.a. 2% effektiviseringsgevinst, mangel på læger, lokal løndannelse og patientansvarlig læge.
Læs mere her