Møde den 22. juni 2016.

Møde med den politiske ledelse
Der var en god drøftelse med den politiske ledelse. Der blev drøftet sygefravær, som desværre er stigende. Det ses bl.a. i de enheder med mange omstruktureringer ligesom der er et øget pres på, at medarbejderne skal løbe hurtigere.
Opfordring til at der bliver sat fokus på kommunikation af beslutningerne, så de forandringer der sker, måske kan opleves som meningsfulde for medarbejderne.
Derudover blev der orienteret om Region Sjællands personalepolitiske principper for forandringsprocesser og organisationstilpasninger er blevet justeret. Der skete også en orientering omkring MED-Hovedudvalgets personalepolitiske- og arbejdsmiljøpolitiske arbejde. Der foregår et stort og systematisk arbejde med arbejdsmiljøet i enhederne.

Retningslinje for registrering og anmeldelse af arbejdsskader
MED-Hovedudvalget godkendte retningslinje for registrering og anmeldelse af arbejdsskader. Anmeldelser vil fremover ske elektronisk.

Evaluering af erfaringer i pilotprojektfasen i serviceassistentprojektet
Udfra en intern og ekstern evaluering af erfaringerne fra pilotprojekterne i serviceassistentprojektet, skal MED-Hovedudvalget komme med en anbefaling til Forretningsudvalget.
Læs hele referatet her.