Møde den 4. december 2017

Punkt 4 – Ny arbejdsmiljøpolitik i Region Sjælland

På mødet den 4. oktober blev det besluttet at vi skal have revideres vores arbejdsmiljøpolitik. Dette har Personalepolitiks underudvalg (PPU) gjort og fremlagde deres bud i samarbejde med sekretariatet. Inputtene fra MED-Hovedudvalget tages med til PPU, hvor der arbejdes videre med politikken.

Punkt 7 – Ny pakke til arbejdsmiljøpuljen

Ny pakke blev godkendt – ”Styrk arbejdet med enhedens retningslinje om vold og konflikthåndtering”.

Læs hele referatet her