Møde 16. august 2016

Budgetforslag 2017
Der blev taget udgangspunkt i tre temaer fra budgetforslag 2017:
Den nye styringsmodel for sygehusene – værdibaseret styring De rigtige kompetencer – nu og i fremtiden Implementering af Sundhedsplatformen Temaerne gav anledning til en del debat. Andre emner blev også drøftet.
Medarbejdersiden efterlyste, atmedarbejderperspektivet står tydeligere i budgettet.

Lister over til- og afgang af personale
Medarbejdersiden ønsker liste, da det bliver efterspurgt i organisationen.  Ledelsen vil komme med tilbagemeldning.

Fortolkning af MED-aftalen i spørgsmål om udpegning/valg til MED Der er kommet en vejledning til fortolkning af vores MED-aftale.
Blev godkendt.
Læs mere her