Møde den 27. januar

Fokuspunkter

3) konstituering af MED-Hovedudvalget
Der var genvalg til næstformandsposten, som Gunhild Krogager Carlsson de næste to år bestrider.

4) Status på Coronasituationen
ledelsen sender en stor ros og anerkendelse til medarbejderne, som yder en kæmpe indsats i denne tid.

5) Status på Budget 2021 og Regnskab 2020
Udgifterne til Corona i 2020 bliver kompenseret. I budgettet er der lagt besparelser ind på ekstern konsulenter og på administrationen. Det kan betyder, at der kan ske afskedigelser i meget begrænset omfang.

6) Status på sygefraværet i 2020
I Regionsrådet nuværende valgperiode er målsætningen at vores sygefravær skal reduceres med 10%. Dette har vi ikke kunnet opnå, desværre.
I 2020 har MED-Hovedudvalget godkendt flere pakker, som enhederne kan søge.

Læs hele referatet her