Møde den 7. oktober 2020

Fokuspunkter

8) Politik for indsats mod krænkende handlinger
MED-Hovedudvalget godkendte politik for indsats mod krænkende handlinger.
Politikken skal herefter drøftes i alle MED-udvalg på sædvanlig vis med udgangspunkt i publikationen.

9) Seksuelle krænkelser
MED-Hovedudvalget tilsluttede sig indholdet i notat med information til alle ansatte om, hvad de skal gøre, hvis de oplever seksuel chikane og foreslår, at informationen udgives sammen med politik for indsats mod krænkende handlinger.
Supplerende blev der opfordret til, at der udvikles dialogkort eller andet, der understøtter implementering af politik for indsats mod krænkende handlinger, og evt. pakker, der kan understøtte nødvendige kulturændringer.

Som et yderligere tiltag vil der blive oprettet en arbejdsmiljølinje, hvor ansatte (og elever/studerende/frivillige) kan henvende sig om seksuel krænkelse og øvrige arbejdsmiljøspørgsmål til en selvstændig og uafhængig vejleder. Henvendelser sker anonymt, indtil andet er aftalt. Funktionen oprettes for foreløbig en 2-årig periode med finansiering af arbejdsmiljøpuljen. MED-Hovedudvalget følger erfaringer med arbejdsmiljølinjen og vil i næste møde drøfte funktionen. Med disse beslutninger vurderer MED-Hovedudvalget, at kontakt- og vejledermuligheder, samt eksisterende opfølgningssystemer er tilstrækkelige på arbejdsmiljøområdet.

15. Procedure for valg af arbejdsmiljørepræsentanter i MED-Hovedudvalget
MED-Hovedudvalget besluttede (som ved tidligere valg), at valget gennemføres ved traditionel valgprocedure, som er personligt fremmøde.
Valget afholdes den 14. december 2020 kl. 8 i Regionshuset.