Møde den 18. juni 2018

Møde med den politiske ledelse

På mødet blev der gjort status på samarbejdet, herunder regionsrådets strategi 2018-2021 og økonomiaftalen.
Strategien sætter retningen med følgende visioner:
Et sundhedsvæsen med borgerens behov i centrum
Et både nært og specialiseret sundhedsvæsen for alle
Kompetence medarbejdere og et godt arbejdsmiljø
En region i vækst og udvikling
Digitalisering blev også fremhævet og der er et ønske om, at vi om fire år er Danmarks meste digitale region.

Det var en god drøftelse med de deltagende politikere.

Læs mere her

MED-Hovedudvalg deltagelse i budgetseminar den 21. august 2018
Jeg deltog i politikernes budgetseminar, hvor vi hørte drøftelserne i forbindelse med:
De økonomiske rammer for budgetforslag 2019
Opfølgning på budgetseminar den 17. maj 2018