Møde den 5. april 2018

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Det er glædeligt at den samlede sygefravær for 2017 er faldet i sammenlignet med 2016. Sygefraværet i 2017 viser dog også, at der er store forskelligheder fra afdeling til afdeling. Den lidt mere kedelig resultat er, at arbejdsulykker er samlet steget.

Ny arbejdsmiljøpolitik

Ny arbejdsmiljøpolitik blev vedtaget og bliver efterfølgende sendt til MED-områderne til implementering. Den bliver også præsenteret ved den årlig arbejdsmiljøkonference i september.

Regionsrådet strategi 2018 – 2021

MED-udvalget drøftelser indgår i det videre arbejde med strategien.

Administrativ organisering

Den færdige rapport lå desværre ikke klar til mødet. Ledelsen gav en kort orientering af indholdet. Der bliver indkaldt til ekstraordinært MED-Hovedudvalgsmøde i maj med punktet på dagsordenen.

Læs her den fulde referat.