Møde den 17. august 2017

Punkt 3 Budgetforslag 2018
Vi var omkring fire temaer:
Implementering af Sundhedsplatformen
Videreudvikling af værdibaseret styring
Rekrutteringsudfordringen – de rigtige kompetencer, nu i fremtiden
Det fortsatte arbejde med tillidsdagsordenen og arbejdsmiljøet

Punkt 8 Gensidig orientering
Proces igangsat i forhold til besættelse af Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen

Punkt 10 Temadrøftelse: Implementering af Sundhedsplatformen
Oplæg fra Michael Werchmeister der meget kort gennemgik de væsentlige områder i forhold til den kommende implementering af Sundhedsplatform.

Teknik og integrationer: teknisk klargøring af sygehusene følger planen og de fleste projekter er klar til test.
Uddannelse: uddannelsesplaner er på plads. Der skal 13.500 personer igennem.
Parathed og forandringsledelse: parathedsgrupper er kommet godt fra start.

Herefter var der en drøftelse med formandskabet formand Hjalte Aaberg og næstformand Vibeke Westh fra Hovedstadens MED-Hovedudvalget.

De havde rigtige mange god input og råd til os, når vi lige om lidt står i en implementering af Sundhedsplatform.

De kom bl.a. ind på: styrkelse af superbrugerne, styrke byggerne, ledelsesmæssig forankring, skabe vilkår for uddannelse, forskellige skader – nye måder at arbejde på, overenskomst og arbejdstilrettelæggelse og kulturforandring.

Læs hele referatet her.