Medlemsskab

Er du ansat som administrativ eller IT medarbejder, så er du ansat under HK’s overenskomst, som er indgået mellem arbejdsgiver og HK Danmark.

Når du som HK-medlem bliver ansat bliver du automatisk medlem af HK-Klubben.

Det er HK-Klubbens valgte tillidsrepræsentanter der har forhandlings- og aftalekompetencen på området. De forhandler bl.a. ved nyansættelser og ved generelle lønforhandlinger.

Hvis man står uden for og ikke er organiseret, kan HK-Klubben desværre ikke hjælpe.

Jo flere medlemmer, jo stærkere står vi.

Og hvad kan HK tilbyde dig som medlem? HK kan bl.a. tilbyde:

  • Lokal tillidsrepræsentant
  • Juridsk bistand
  • Lønforsikring
  • Tilbud om bisidder
  • Lokale arrangementer
  • Information fra HK
  • Gratis online kurser
  • Medlemsfordele

Hvis du ikke er medlem af HK, så er du bare et klik fra det.