Møde den 19. december 2016

Mødet med den politiske ledelse
Nogle af emnerne der blev drøftet var:
Budget 2017, den nye styringsmodel for sygehusene, implementering af Sundhedsplatformen og de rette kompetencer – strategiske ramme for rekruttering.
Dialog, ytringsfrihed, tillidsdagsordenen og tale regionen op.
Udvalgets arbejde, arbejdsmiljøpuljen, kampagnen ytringsfrihed og  Sundhedsplatformen.

Status på Sundhedsplatformen
For optimalt brug af systemet skal der ske en tilpasning af arbejdsgangene.
Afvikling af ferie og kursus kræver lokal drøftelse.
Ferieloven skal følges.

Retningslinjer for Trivselsmåling
MED-Hovedudvalget godkendte retningslinjer med to præciseringer.
a) enhedens leder skal formidle resultatet til medarbejderne
b) MED-udvalget aftaler hvordan der sker en opfølgning.

Personaleadministrative vejledninger vedrørende tjenestefrihed i Region Sjælland
Der var tilslutning til den ændrede formulering og at udmøntningen sker lokalt og konkret.
Det blev besluttet at, i forhold til transport, drøftet det igen i Personalepolitisk underudvalg.

Evaluering af MED-aftalen
Regions Sjællands MED-aftale er fortsat dækkende. Det vurderes at der ikke er behov for yderligere evaluering.

Nye “pakker” udviklet til arbejdsmiljøpuljen 2017
To nye “pakker” til arbejdsmiljøpuljen blev godkendt. Det drejer sig om:
“Teknologi, godt arbejdsmiljø og den gode patientrelation” og “Ny teknologi og en organisation, der styrker arbejdsmiljøet”

Gensidig orientering
Kursus i lønforhandling – kursus i lønforhandling for ledere og tillidsrepræsentanter.
Dette gav anledning til, at medarbejdersiden gentog deres budskab om, at flere ledere melder ud, at der ikke er midler til lokal løndannelse.
Ledelsen svarede, at regionen er opgjort blandt regionerne at have udmøntet flest lønmidler, men at der kan være forskelle mellem enhederne.

Læs mere her