Om HK-Klubben

HK-Klubben under Regionshuset.

HK-Klubben under Regionshuset har eksisteret siden 2007.
Vi er en klub med ca. 130 medlemmer.
Medlemmerne er fordelt på 3 geografiske områder, Roskilde, Næstved og Sorø.

HK-Klubbens formål er, at varetage medlemmernes interesser.
Dette foregår dels ved at holde tæt kontakt til HK Sjælland, dels ved at samarbejde med ledelsen og TR’erne fra andre faglige organisationer og ved at være repræsenteret i diverse udvalg, hvor medlemmerne har en interesse.

HK-Klubben arbejdsområde er:

  • at være med til, at overenskomster, aftaler m.m. overholdes
  • at være med til, at arbejde for et godt og sikkert arbejdsmiljø
  • at være med til, at fremme trivslen på arbejdspladsen
  • at sikre medlemmernes medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsplads
  • at arbejde for gode uddannelsesmuligheder
  • at varetage lokale forhandlinger omkring nyansættelse og generelle lønforhandlinger

Udover at forhandle løn og arbejdsvilkår lokalt, arbejder tillidsrepræsentanten og bestyrelsen med alle andre problemer. Det kan være sig problemer for det enkelte medlem, en gruppe af medlemmer eller alle medlemmerne.

Disse problemer kan f.eks. være problemer med lønnen, personlige problemer, der har indflydelse på arbejdsindsatsen, chikaneproblemer m.v.

Derudover formidler bestyrelsen forslag til ændringer i overenskomsten og lokale aftaler.