Møde den 2. oktober 2019

MED-Hovedudvalgsmøde den 2. oktober
Fokuspunkter

3) Temadrøftelse om fastholdelse
Gruppernes input samles ind og indgår i fællesdrøftelse med Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering den 16. december.

4) Forslag til budget 2020
Uddrag fra udtalelse til det politiske niveau:
Forventning om budgettilpasninger i enkelte koncernenheder
Rette kompetencer og brug for flere faggrupper

Læs hele referatet her