Møde den 16. december 2019

MED-Hovedudvalgsmøde den 16. december
Fokuspunkter

3) Møde med den politiske ledelse
Uddrag fra drøftelserne:
Fælles indsats for fastholdelse og sikre de rette kompetencer
Sikre mulighed for fuldtidsansættelser med gode vilkår og arbejdsmiljø
Vigtigt at have fokus på tillid og forudsigelighed i Region Sjælland

4)  Dialog om fastholdelse med Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering
Uddrag fra drøftelserne:
Fire medarbejdere fra MED-Hovedudvalget satte fokus på:
Undersøgelse af hvorfor ansatte fratræder

Flere fuldtidsansatte, herunder afprøvning af model for flere fuldtidsansatte
Fokus på medarbejdere på over 60 år – eksempelvis seniorordninger
Løn som fastholdelseselement

Der var enighed om, at det er emner som vi skal arbejde videre.

9) Evaluering af Arbejdsmiljøkonferencen
Stor tilfredshed med arrangementet. Der er et ønske om udvidelse til to dage. Dette undersøges i HR, som er vendt tilbage med, at de i første omgang udvider antallet med 40-50 personer i 2020. Hvis det viser sig, at der stadigvæk er stor venteliste, vil det blive vurderet om en ekstra konferencedag i 2021.

Læs hele referatet her