Møde den 6. februar 2019

Møde den 6. februar 2019
3. Konstituering af MED-Hovedudvalget
Der er kommet nye medarbejderrepræsentanter i udvalget. Det bliver to spændende år, med masser af udfordringer.
6. Status på sygefraværet 2018
Der har desværre været en mindre stigning i sygefraværet på det samlede sygefravær i regionen.

7. Model for hurtigere opfølgning på sygefravær
PPU har haft besøg af Sorø Kommune, som har arbejdet med indsatsen mindre sygefravær. De har arbejdet med 3-8-15, som er et ledelsesredskab til, at fastholde medarbejderne på jobbet. Det skal bruges med henblik på omsorg.

Læs hele referatet her