Møde den 17. december 2018

Møde den 17. december 2018
3. Møde med den politiske ledelse
De ansattes arbejdsmiljø har en høj prioritering for den politiske ledelse. Samtidig skal rekrutteringsindsatser og fokus på sygefravær medvirke til, at regionen har de fornødne hænder og kompetencer til at løfte opgaverne.
Heino Knudsen opfordrede til dialog og brug af de gode erfaringer i indsatsen for at gøre arbejdspladserne mere attraktive.
Medarbejderside udtrykt bekymring for, om budgetterne vil holde i 2019. Der mangler fastansatte, og det kan betyde højere udgifter til vikarer, til privathospitaler og til det udenregionale forbrug. Der var en opfordring til at sætte yderligere pres på landspolitisk i forhold til et underfinansieret sundhedsvæsen.
Der blev nævnt en særlig opmærksomhed på Sjællands Universitetshospital, der efter den netop gennemførte tilpasning har gennemført forandringer, der i høj grad påvirker arbejdsmiljøet.

4. Status på budget 2018 og budget 2019
Ledelsen orienterede om, at der ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 var en forventet overskridelse af budgetterne på sundhedsområdet på 124 mio. kr.
Pr. 31. oktober 2018 er overskridelsen blevet nedjusteret til 73 mio. kr.
Den forbedrede budgetprognose skyldes blandt andet en generelt tilbageholdenhed på alle udgifter, mindreforbrug til IT, et mindreforbrug i Psykiatrien samt færre udgifter til sygesikring og medicin.
Samlet set er det vurderingen, at økonomien for 2018 går i den rigtige retning.
Budgettet for 2019 har udgangspunkt i den økonomiske udviklingsplan, der i efteråret blev vedtaget af Regionsrådet.

Der blev opfordret til en evaluering af den proces, herunder MED processen, der netop er gennemført for at indhente besparelser i alle enheder.

Læs hele referatet her