Møde den 1. februar 2017

MED-Hovedudvalget den 1. februar 2017
Udvalget har holdt sit første møde i dets to-årige valgperiode.
Der er sket udskiftning på medarbejdersiden og vores nye direktionsdirektør Lone Lindsby er også indtrådt i udvalget.

Status på sygefraværet i Region Sjælland:
Der har været en stigning i sygefraværet fra 5,09 % i 2015 til 5,22 % i 2016. De fælles indsatser der sker i Mening og Sundhed skal fastholdes.

Nye organisations-principper og forretningsgange:
Nedenstående principper skal medvirke til, at synliggøre Region Sjælland:
– Region Sjælland er én organisation – tillid er den bærende værdi
– Vi er professionelle og prioriterer kerneopgaverne
– Vi kan noget forskelligt og bruger det til fælles styrke
– Vi nyttiggør innovation og går nye veje
– Vi vægter det, der skaber kvalitet og effekt
– Vi forpligter os i samarbejdet med borgere, private og offentlige virksomheder
Det er vigtigt, at samarbejdet med medarbejderne/MED også er en del af fundamentet for organisationens virke.
Læs mere her