Møde den 16. maj 2018 – ekstraordinært møde

Plan for tilrettelæggelse af de administrative opgaver

Et ekstraordinært møde, hvor ledelsen kom med et forslag til opfølgning på analysen af den administrative organisering inden den politiske behandling.

Der er opbakning til tidsplanen for nedbringelse af administrationsgraden. Der blev opfordret til, at videst mulig omfang at fastholde og kompetenceudvikle nuværende medarbejdere. Der må forventes at nedbringelse af administrationsgranden vil få indvirkning på opgaveløsning og den service der ydes.

Gensidig orientering

I forhold til persondataforordningen blev der udtrykt bekymring om vi kunne nå i mål.

Læs mere her