Møde 14. september 2015

Budgetforslag 2016
Der er bekymring på medarbejdersiden for arbejdsmiljøet, sikkerheden og trivslen med den gennemførte rammereduktion m.m., der er indeholdt i budgetforslaget. Denne bekymring gælder også service og kvalitet overfor petienterne.
Medarbejdersiden gjorde opmærksom på, at det ikke er en værdig personalepolitisk proces, når ansatte der har været i en vurderingsrunde i forhold til afskedigelse, bliver omplaceret til et andet område, hvor der gennemføres ny personaleproces på grund af omstruktureringen.
Medarbejdersiden udtrykte forventning om, at der findes tværgående løsninger til gavn for Region Sjælland.

Gensidig orientering
Medarbejdersiden orienterede om afholdt møde med de centrale parter vedrørende vedrørende sagen om Gynækologisk-Obstetriskafdeling ved Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse.
Læs mere her